Krakowskie fortyfikacje
Twierdza Kraków
 
 
Menu
   HOME
   FORTY
   CIEKAWE ARTYKUŁY
   HISTORIA FORTÓW
   GALERIA
   MAPA SERWISU
   KONTAKT
   O STRONIE
   LINKI


Foto:
Krzysztof Wilk
 


Fort Bielany (Krępak) to dzieło międzypola o nieznanym numerze w pierścieniu. Zbudowany został w latach 1908 - 1912. Jest to fort nowego typu, tak zwana rozproszona w terenie "festa". Gdy wyjdziemy na szczyt wzgórza, zorientujemy się w czym rzecz. Oto zamiast skupionej w jednym miejscu zabudowy fortu mamy luźno rozsiane jego poszczególne człony. Nieco powyżej bloku koszar, ponad ulicą Zakręt, były usytuowane (dzisiaj już ich nie ma) stanowiska baterii ciężkich dział. Druga taka bateria znajdowała się w dole, nie opodal rozwidlenia dróg. Na samym wzgórzu, już coraz bardziej zabudowanym, w rejonie ulic Sępiej i Orlej ukryte były dwie tak zwane milczące baterie, będące w odwodzie. Miały one otworzyć niespodziewanie ogień dopiero wtedy, gdyby wróg zaczął się już niebezpiecznie zbliżać do wzgórza. Na samym wreszcie czole Krępaku znajduje się blok okrytego ziemia schronu głównego, otoczonego okopem, z zachowana obserwacyjną kopułą pancerną. W grubych płytach - dzisiaj czarnordzawych, ongiś pokrytych farbą ochronną - widnieją zasuwane przezierniki na trzy strony świata; czwarta, odkryta ściana stanowiła wejście. Z kopuły można było również prowadzić ogień z broni ręcznej i maszynowej. Okop przed fortem łączy się dalszym odcinkiem i częściowo też zakrytym chodnikiem-poterną ze sterczącym na samym cyplu wzgórza pancernym tradytorem. Niestety, staliwna kopuła o ściankach grubości 12 cm została przez przedsiębiorczych wandali odcięta i sprzedana na złom w roku 1965. Pozostałe po cięciu palnikami resztki świadczą namacalnie o grubości płyt, kryjących gniazda karabinów maszynowych.
Z ruiny tradytora rozciąga się przepiękny, rozległy widok na całą dolinę Wisły, aż po Piekary i Tyniec. Oznacza to jednak, że tradytor a także ukryte z tyłu baterie doskonale panowały nad biegnącym u stóp traktem i nad doliną. Z przeciwnej natomiast strony, rozkraczony niejako na Krępaku fort blokował drugi trakt (kryspinowsko-oświęcimski) i serpentyny podjazdu. Rozproszenie zaś baterii, koszar, schronów, okopów, a także magazynów i innych pomieszczeń zabezpieczało je świetnie przed ogniem wroga.


rys. K. Wielgus


foto: Piwowoński

GALERIAStronghold ™ All Rights Reserved © 2013