Krakowskie fortyfikacje
Twierdza Kraków
 
 
Menu
   HOME
   FORTY
   CIEKAWE ARTYKUŁY
   HISTORIA FORTÓW
   GALERIA
   MAPA SERWISU
   KONTAKT
   O STRONIE
   LINKI


Foto:
Krzysztof Wilk
 


Fort 52 Borek (GHW 52) - główny, artyleryjski. Powstał w latach 1883 - 86 jako jedyny w dawnej Twierdzy Kraków przykład dwuwałowego fortu artyleryjskiego. Do dziś zachowany bez większych przekształceń, w złym stanie technicznym z powodu wieloletniego opuszczenia i dewastacji. Fort jest nietypowy, posiada wolnostojącą kaponierę obrony wjazdu, piętrowe koszary - w obu skrzydłach mieszczą się wyloty wysokich tuneli umożliwiających wybieg załogi na wał. Obydwa tunele łączy na wysokości piętra chodnik - podajnik z obustronnymi wyjściami na wale. Wał artyleryjski posiada schrony z windami amunicyjnymi. Fort ma trzy kaponiery: dwie barkowe i czołową. Na barkach wału artyleryjskiego znajdują się lekkie kopuły obserwacyjne.

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń fortu wynosi ok. 2000 m2, z czego większość stanowią dwukondygnacyjne koszary szyjowe. Koszary te pierwotnie osłonięte były od góry nasypem ziemnym, później usuniętym i zastąpionym prowizorycznym dachem, w chwili becnej w stanie całkowitej destrukcji. Koszary łączą się dwoma prostopadłymi korytarzami ze strefami obronnymi fortu: wałem artylerii, wałem piechoty i kaponierami w fosie. Schrony umieszczone w poprzecznicach wału artylerii wyznaczają 8 stanowisk dla dział. Dodatkową komunikację zapewniała tu główna poterna, równoległa do budynku koszarowego. W wale piechoty, wysuniętym do przodu, znajdują się wejścia do trzech kaponier broniących fosy.
Czwarta kaponiera - broniąca wjazdu do fortu - znajduje się na dziedzińcu koszarowym (tzw. placu broni).


rys. K Wielgus

GALERIAStronghold ™ All Rights Reserved © 2013